U našem Parkingu možete da parkirate po sledećim cenama:

Danju od 07 časova do 19 časova 700 Ft / čas

Noću od 19 časova do 07 časova 500 Ft / čas

Za redovno parkiranje možete da tražite kartu za parkiranje.

 

 Cene karata za parkiranje:

Noću iznajmljivanje od 19 časova do 07 časova: 20.000Ft +PDV

 

Plaćanje pomoću automata za parkiranje, na koncu parkiranja, ili pomoću bankarske kartice u kancelariji Garaže.

Automati za parkiranje primaju papirnate novčanice od 500-1000-2000Ft odnosno kovanice od 50-100-200 Ft.

U slučaju potrebe za fiskalnim računom, kontaktirajte našu dežurnu službu, koja Vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.